HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # JAVA UVOD DO PROGRAMOVANI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Java - úvod do programováníCena kurzu:
    ... bez DPH: 11.900 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 14.399 Kč/Kurz


Kurz účastníky uvede do konceptů objektově orientovaného programování a základů programovacího jazyku Java. Účastníci se naučí vytvářet základní aplikace založené na technologii Java pomocí různých objektově orientovaných technik. * Kurz účastníky uvede do konceptů objektově orientovaného programování a základů programovacího jazyku Java. Účastníci se naučí vytvářet základní aplikace založené na technologii Java pomocí různých objektově orientovaných technik. Úvod, seznámení s programovacím jazykem Java Úvod, seznámení s programovacím jazykem Java Úvod do objektově orientovaného programování Seznámení s vývojovým prostředím (standardně Netbeans, po domluvě i jiné) Datové typy, operátory, řídící příkazy Pole a řetězce - jejich zpracování Návrh a tvorba tříd, metod, objektů Vytváření balíků a implementace rozhraní Zpracování výjimek v programu Vstupní a výstupní operace Základní znalost obsluhy PC, znalost základních programátorských technik a jejich využití v některém programovacím jazyce. ... © ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Java - úvod do programování ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2019
Praha , Praha
 > Microsoft Excel – kurz programování ve VBA II.

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Python je jednoduchý a zároveň mocný programovací jazyk. Přestože se velmi lehce se učí, využívá se v různých oblastech - od zpracování vědeckých dat, přes zpracování obrazu až k výrobě webových stránek.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Python - základy programování

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Kurz je určen jak pro administrátory databází Oracle, kteří si chtějí rozšířit znalosti o procedurální SQL jazyk, tak pro vývojáře aplikací Oracle s využitím jazyka PL/SQL. Studenti se naučí tvořit, testovat a opravovat náročné aplikace založené na PL/SQL.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Oracle databáze - programování v PL/SQL

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Kurz je určen všem účastníkům, kteří se chtějí naučit vytvářet jednoduché webové prezentace pomocí jazyka HTML. V kurzu také zvládnete využití CSS (kaskádové styly) pro docílení velmi profesionálního designu webů.
Brno , Jihomoravský kraj
 > HTML a CSS - programování www stránek

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Školení je určeno zájemcům o zdokonalení programování v prostředí MS Excel pomocí programování v jazyce Visual Basic For Application (VBA). Předpokladem zvládnutí školení je dobrá znalost programování v jazyce VBA na úrovni kurzu MS Excel – programování v jazyku VBA (MSE5).
Praha , Praha
 > MS Excel - pokročilé programování v jazyku VBA

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Kurz Úvod do IPv6 navazuje na předchozí znalosti protokolu IPv4. Po jeho absolvování je síťový administrátor schopen navrhnout adresní prostor IPv6 pro svoji firemní síť, pracovat s různými typy IPv6 adres, nakonfigurovat IPv6 směrovač, pracovat se směrovací tabulkou IPv6 a v neposlední řadě porozumí a prakticky zvládne různé způs
Brno , Jihomoravský kraj
 > Úvod do IPv6

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Tento seminář je určen převážně méně zkušeným vývojářům, ačkoliv coby souhrnné a ucelené zopakování jej mohou ocenit i zkušenější uživatelé jazyka Java. * Tento seminář je určen převážně méně zkušeným vývojářům, ačkoliv coby souhrnné a ucelené zopakování jej mohou ocenit i zkušenější uživatelé jazyka Java.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Java Best Practices: osvědčené postupy v Javě - z teorie do praxe

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Brno , Jihomoravský kraj
 > 20480: Programování v HTML5 s JavaScript a CSS3

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Praha , Praha
 > Autodesk Fusion 360 – základní kurz (úvod do parametrického modelování)

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Brno , Jihomoravský kraj
 > Microsoft Excel – kurz programování ve VBA I.

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Na seminářích se seznámíte se základy uplatňování DPH, a to jak prostřednictvím výkladu, tak na příkladech. * 1.
Praha , Praha
 > Komplexní průvodce DPH – pro začínající

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Vytváření aplikací v systému Android™ vyžaduje základní znalost programovacího jazyka Java. V rámci tohoto školení se seznámíte se základy objektově orientovaného programování v jazyce Java a jeho technikami, které jsou využívány v Android software development kit (SDK).
Praha , Praha
 > Java Fundamentals for Android™ Development

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Školení je určené pro uživatele, kteří chtějí využívat výhod online služeb Office 365. Posluchači se seznámí s nejčastěji používanými programy Office 365.
Praha , Praha
 > Office 365 úvod

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
V tomto čtyřhodinovém pracovním kurzu se účastníci seznámí se základy floristiky, aranžování květin a vazby kytice. Povíme si o péči o řezané květiny, jak správně vybírat, kde čerpat informace a tipy, jak funguje velkoobchod, základy estetiky a floristické techniky.
Praha 5 , Praha
 > Úvod do floristiky I.

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Školení je určeno především pokročilejším vývojářům. Ačkoliv část úvodu je věnována zopakování terminologie a základních konceptů (thread, race condition apod.
Praha , Praha
 > Java: Concurrent Programming - vícevláknové programování v Javě

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Brno , Jihomoravský kraj
 > Microsoft Excel – kurz programování ve VBA II.

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Praha , Praha
 > 20483: Microsoft Visual Studio 2012 – Programování v jazyku C#

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > 20480: Programování v HTML5 s JavaScript a CSS3

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Kurz Jazyk C++ Programování v QT studio je určen pro vývojáře, kteří se seznámí s multiplatformním frameworkem Qt, který slouží k vytvoření programů s grafickým uživatelským rozhraním.
Praha,Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Kurz Jazyk C++ Programování v QT studio

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Rekvalifikační kurz :
Kurz je určen pracovníkům, kteří se při výkonu své profese mohou setkat s lidmi, kteří jsou ohroženi, nebo přímo vystaveni domácímu násilí
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Úvod do problematiky domácího násilí

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Kurz Programování v PL/pgSQL a pokročilé techniky vývoje je určen pokročilejším vývojářům, kteří chtějí zvládnout efektivní vývoj v PostgreSQL, který se neobejde bez uložených procedur. PostgreSQL podporuje jak SQL procedury, tak i tzv.
Praha,Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Kurz Programování v PL/pgSQL a pokročilé techniky vývoje

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2019
Kurz Jazyk C# - programování je určen pro všechny programátory, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti s vytvářením aplikací v jazyce C# na platformě Microsoft . NET.
Praha,Ostrava , Moravskoslezský kraj
 > Kurz Jazyk C# - programování


Java - úvod do programování

Téma kurzu: Vývoj SW, programování, Java and J2EE, ,

Přednáší ...

Lektoři z firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills


Program kurzu, obsah studia ...


  Úvod, seznámení s programovacím jazykem Java


  Úvod do objektově orientovaného programování
 • Seznámení s pojmy objekt, dědičnost, třída, polymorfismus
 • Základní principy OOP


  Seznámení s vývojovým prostředím (standardně Netbeans, po domluvě i jiné)


  Datové typy, operátory, řídící příkazy


  Pole a řetězce - jejich zpracování
 • Vlastnosti řetězců, porovnávání řetězců, imutabilita
 • Metody třídy String
 • Standardní jazykové pole, omezení a jejich výhody, vytváření, cyklus for a iteratovatelné objekty


  Návrh a tvorba tříd, metod, objektů
 • Vytvoření vlastní třídy
 • Proměnné objektu, metody objektu
 • Vytváření objektů pomocí new
 • Úrovně viditelnosti


  Vytváření balíků a implementace rozhraní
 • Struktura balíků, vztah balíku a adresářové struktury při překladu a natahování tříd, význam IDE pro automatickou správu adresářů a balíků
 • Importování balíků, standardní viditelnost typů
 • Implementace rozhraní, automatické přetypování na rozhraní, explicitní přetypování, význam operátoru instanceof


  Zpracování výjimek v programu
 • Typy výjimek v Javě
 • Standardní výjimky, kontrolované a běhové výjimky
 • Ošetřování výjimek
 • Blok finally


  Vstupní a výstupní operace
 • Práce s konzolí, výpis na obrazovku, čtení od uživatele, objekt Console
 • Parametry programu, oživení aplikace řízené z příkazového řádku


  Tvorba a oživení samostatných aplikací


Předpokládané znalosti: Základní znalost obsluhy PC, znalost základních programátorských technik a jejich využití v některém programovacím jazyce.


Obsah kurzu/školení

Kurz účastníky uvede do konceptů objektově orientovaného programování a základů programovacího jazyku Java. Účastníci se naučí vytvářet základní aplikace založené na technologii Java pomocí různých objektově orientovaných technik.

 • Úvod, seznámení s programovacím jazykem Java
 • Úvod, seznámení s programovacím jazykem Java
 • Úvod do objektově orientovaného programování
 • Seznámení s vývojovým prostředím (standardně Netbeans, po domluvě i jiné)
 • Datové typy, operátory, řídící příkazy
 • Pole a řetězce - jejich zpracování
 • Návrh a tvorba tříd, metod, objektů
 • Vytváření balíků a implementace rozhraní
 • Zpracování výjimek v programu
 • Vstupní a výstupní operace
Základní znalost obsluhy PC, znalost základních programátorských technik a jejich využití v některém programovacím jazyce.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Kurz účastníky uvede do konceptů objektově orientovaného programování a základů programovacího jazyku Java. Účastníci se naučí vytvářet základní aplikace založené na technologii Java pomocí různých objektově orientovaných technik.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Java - úvod do programování
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Java - úvod do programování


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzyDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Java | úvod | programování
 Pořadatel kurzu: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

ICT Pro - profesionální služby v oblasti informačních a komunikačních technologií

STABILITA A ZKUŠENOSTI SPOLEČNOSTI NA TRHU VZDĚLÁVÁNÍ ICT
ICT Pro je na trhu od roku 1992, poskytovatelem školení a služeb IT formou IT vzdělávacího střediska je od roku 1995. Během své existence společnost vyškolila stovky vysoce odborných kurzů pro posluchače z mnoha desítek firem.

KOMPLEXNÍ NABÍDKA SLUŽEB – ŠIROKÉ PORTFOLIO SLUŽEB A KURZY IT
Nabízíme počítačové kurzy a školení IT pro uživatele, programátory, grafiky, správce sítí a systémů a další IT profesionály a to od uživatelských kurzů až po vysoce odborná školení top IT experty. Jedná se asi o 500 druhů školení a kurzů Microsoft, IBM, HP, Blue Coat, Cisco, Juniper, Fortinet, VMware, Oracle, Citrix, Check Point, Sun, Novell, SAP, Avaya, 3COM, Nortel a dále pak Linux - Unix, Tru64, Open VMS, Networking, Internetworking, bezpečnost IT, etický hacking, komunikační a VoIP technologie, ITIL, Prince, normy ISO, grafika, DTP a CAD.
Vedle kurzů, školení a konzultační činnosti nabízí ICT Pro také IT podporu, outsourcing a správu sítí různých platforem a operačních systémů, dále pak tvorbu rozsáhlých webových projektů a rovněž služby v oblasti vývoje náročných SW aplikací a v neposlední řadě i v oblasti HW a správy síťových prvků.

KVALITNÍ TÝM ODBORNÍKŮ – CERTIFIKACE A KREDITY
Pro zajištění ICT služeb využíváme kvalitních profesionálů s bohatými zkušenostmi z každodenní praxe se správou rozsáhlých sítí a systémů, s vývojem náročných webových a desktopových aplikací a rovněž osvědčených z mnoha realizovaných ICT školení . Tito naši špičkoví odborníci jsou navíc držiteli řady certifikací a technických titulů klíčových IT firem a svými zkušenostmi, hloubkou svojí erudice i šíří svého odborného záběru tak garantují nejen kvalitu a intenzitu poskytovaných služeb a školení , ale i patřičný nadhled a efektivní řešení ICT problémů v širokých souvislostech. ...dále viz: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-30610


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Java - úvod do programování

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info