REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # SPORTOVNI MASAZ MASER

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
## Akreditovaný rekvalifikační kurz ##  

Sportovní masáž [masér] - rekvalifikační kurzCena kurzu:
    ... 7.350 Kč/kurz - není DPH
    ... (kurz je osvobozený od DPH)


Masér pro sportovní a rekondiční masáže [Mimo oblast zdravotnictví] - REKVALIFIKACE - Cílem rekvalifikace je vyškolit odborníka v oblasti znalostí lidského těla a masážních praktik tak, aby mohl kvalitně vykonávat tuto profesi. Po absolvování rekvalifikačního kurzu je masér připraven praktikovat svou činnost nejen na území České republiky, ale také v zahraničí díky našim kvalitním lektorům, kteří umí srozumitelně a profesionálně předávat své vědomosti. Kurz trvá cca 2-3 měsíce. Po absolvování zkoušky obdržíte osvědčení a můžete ihned zažádat o vydání živnostenského listu, není potřeba praxe. Podmínka přijetí do kurzu : úplné střední vzdělání [výuční list, maturita] a věk 18let. Pro více informací rolujte dolů po stránce. ... © ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ
 


Sportovní masáž [masér]

Téma kurzu: Rekvalifikační kurzy, Systémy řízení a ISO, Chemický průmysl, Zdravotnictví, Masérské kurzy, Sportovní aktivity

Určeno pro ...

Podmínka: úplné střední vzdělání [výuční list, maturita] a věk 18let.

Výuka ve všech kurzech je kombinovaná, střídá se teorie s praxí, podle rozvrhu kurzu.
Praktická výuka probíhá pod vedením odborných lektorů , v malých pracovních skupinách.
V ceně každého kurzu je zahrnuto odborné pracovní zázemí, uchazeči mají k dispozici pomůcky a nástroje pro praktickou výuku.

Přednáší ...

Lektoři z firmy: ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ


Program kurzu, obsah studia ...

Cílem rekvalifikace je vyškolit odborníka v oblasti znalostí lidského těla a masážních praktik tak, aby mohl kvalitně vykonávat tuto profesi.

Naše kurzy jsou vedeny opravdovými profesionály a naše práce nekončí závěrečnými zkouškami, ale jsme v kontaktu se svými studenty neustále, i po úspěšném absolvování kurzu. Pomáháme jim postavit se na vlastní nohy, předáváme jim cenné rady v oblasti podnikání a vyřizování formalit. Jsme v kontaktu i s těmi, kteří odešli do zahraničí a tam zahájili svou úspěšnou kariéru maséra.

Rekvalifikační kurz se skládá z praktické a teoretické výuky. V obou případěch je veden odborníky a studentovi jsou předány veškeré potřebné vědomosti a zkušenosti. Kurz trvá cca 2-3 měsíce.

V teorii se vyučují tyto předměty :

* anatomie a fyziologie
* zdravověda
* dermatologie
* psychologie
* bezpečnost práce
* první pomoc
* masérské techniky
* kontraindikace masáží
* práce ve službách
* provozní řád
* dezinfekce

Praxe zahrnuje veškeré druhy masáží mimo oblast zdravotnictví, naučíte se masérské hmaty pro celé tělo a rozlišíte masáže sportovní, relaxační a pohotovostní podle potřeby klienta. Absolvent kurzu je schopen pracovat nejen jako rekondiční masér, ale dokáže najít uplatnění i ve sportovních masážích, kdy jsou naši absolventi často privátním masérem sportovních družstev. Své uplatnění najdou maséři také v hotelových službách a relaxačních centrech, kde mohou své kvalitní služby předvést.

Rekvalifikace je zakončena zkouškou písemnou a praktickou. Závěrečná zkouška z oboru Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví podléhá změně školského zákona. Nově je nutné vykonat závěrečnou zkoušku pod dohledem určené autorizované osoby. Termín zkoušek je tedy závazně daný a je zpoplatněný.

Cena závěrečné zkoušky:

absolvent ERA centra ........................ 1100 Kč
aboslvent jiného zařízení .................... 1 500 Kč

Tento způsob zakončení kurzu je platný pro všechna akreditovaná vzdělávací zařízení v ČR.

Po absolvování zkoušky obdržíte osvědčení a můžete ihned zažádat o vydání živnostenského listu, není potřeba praxe.

Do poznámky v přihlášce, prosím, uveďte datum a místo narození. [Nutné pro vystavení osvědčení.] Děkujeme.

Vypsané kurzy probíhají víkendově - vždy sobota a neděle.

Pokud Vám dané termíny nevyhovují, je možné domluvit individuální docházku.


Kvalifikační zkouška:

Na kvalifikační zkoušce se ověřují tyto znalosti:

 

1. Navázání kontaktu s klientem

 

 • Popsat a předvést komunikaci s klientem (komunikace po telefonu, objednání klienta, rozhovor a příprava na masáž)  - Ústní ověření a praktické předvedení
 • Popsat specifika jednání s hendikepovanými klienty - Ústní ověření
 • Volit vhodné strategie pro snižování tenze z narušení osobního pole u klienta - Ústní ověření
 • Volit vhodné komunikační strategie s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý) - Ústní ověření
   

2.  Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta

 

 • Zajistit soubor informací potřebných k bližší analýze pohybového stavu klienta (anamnézu) - Praktické předvedení
 • Orientačně prověřit aktuální stav klienta pohledem a pohmatem (kožní napětí, kožní citlivost a bolestivost, zvýšená potivost) - Praktické předvedení
 • Provést systémové vyšetření pohybového systému klienta (základní funkční testy svalové aktivity, základní funkční testy kloubní pohyblivosti apod.) -  Praktické předvedení
 • Objektivně vyhodnotit aktuální stav pohybového systému - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Vyhotovit kartu klienta - Praktické předvedení a ústní ověření
   

 3. Vykonávání ručních masáží celého těla - sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž

 

 • Informovat klienta o možných reakcích na masáž  - Ústní ověření
 • Informovat klienta o významu masáže - Ústní ověření
 • Uložit klienta do správné pozice na aplikaci masáže - Praktické předvedení
 • Provést masérské hmaty včetně míry jejich použití (aplikovat jednotlivé techniky masáží na záda, šíji, hrudník, břicho, horní a dolní končetiny) - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Zvolit a aplikovat individuální masáž na konkrétních místech těla, ve vhodném pořadí, s vhodnou technikou a vhodnými masážními prostředky tak, aby byla zajištěna individualita aplikace masáže - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Udržovat kontakt s klientem (verbální i neverbální) -  Praktické předvedení
 • Ověřit efekt aplikované masáže a doporučit interval následující masáže, případně pravidelný interval masáží a to tak, aby byl zajištěn individuální přístup ke klientovi - Praktické předvedení a ústní ověření
   

4. Aplikace masážních přípravků při masážích klientů

 

 • Rozdělit masážní přípravky podle charakteru - Ústní ověření 
 • Popsat masážní pomůcky a přístroje podle charakteru jejich použití - Ústní ověření 
 • Vyjmenovat emulzní přípravky, charakterizovat jednotlivé složky emulzí, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži - Ústní ověření a praktické předvedení 
 • Vyjmenovat olejové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži -  Ústní ověření a praktické předvedení 
 • Vyjmenovat lihové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži - Ústní ověření a praktické předvedení 
 • Uvést možnosti alergií a případných komplikací při použití přípravků při masážích - Ústní ověření 
   

5. Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů

 

 • Vyhledat v nabídce (katalogy, webové stránky firem apod.) přípravky, pomůcky a přístroje, zhodnotit použitelnost nabízených produktů pro daný provoz - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Objednat přípravky, pomůcky a přístroje s ohledem na jejich optimální využití - Praktické předvedení a ústní ověření
 • Převzít a evidovat přípravky, pomůcky a přístroje - Praktické předvedení a písemné ověření
   

6. Dodržování zdravotně-hygienických předpisů

 

 • Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny - Praktické předvedení
 • Uvést nezbytné materiální a technické vybavení masérské provozovny a vysvětlit náležitosti provozního řádu - Ústní ověření
 • Popsat optimální hygienické podmínky masáže (klidné prostředí, vhodná teplota místnosti, bezpečné masážní lehátko, osobní hygiena, hygiena pracovních pomůcek, vhodnost masážních prostředků, kritické body na těle …) v souladu s hygienickými normami  - Ústní ověření
 • Prokázat všeobecný přehled z anatomie a fyziologie tělních funkcí člověka (funkce a poloha svalů, kostí, kloubů, páteře a vnitřních orgánů) - Písemné a ústní ověření
 • Popsat a předvést poskytování základů první pomoci (dle pravidel vybavení lékárničky) - Písemné ověření a praktické předvedení
   

7. Skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů

 

 • Vysvětlit zásady skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů podle jejich charakteru v souladu s hygienickými normami - Ústní ověření
 • Vysvětlit způsoby dodržování bezpečné likvidace přípravků po ukončení jejich životnosti - Ústní ověření
   


Autorizace pro obor Sportovní masér

ERA Centrum vzdělávání má udělenou autorizaci k realizaci kvalifikačních zkoušek pro profesní kvalifikaci Sportovní masáž (kód: 69-037-M).

 

 

Garant a lektor našeho kurzu Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblasti zdravotnictví získal autorizaci, která ho opravňuje vykonávat závěrečné zkoušky dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací oboru Sportovní masér.

 

 

Elen Dürichová již tedy není jen garantem kurzu a statutárním zástupcem tohoto oboru, který je oprávněn lektorovat a vést kurzy, ale je také ten, kdo může vést závěrečné zkoušky.

 

 

Titul autorizované osoby získá jen ten, kdo doloží dokonalé profesní znalosti z tohoto oboru a náležitou praxi. Autorizovaných osob, které jsou oprávněné vést závěrečné zkoušky, je v ČR jen několik a do tohoto seznamu je velmi těžké se dostat.

 

 

O to víc jsme hrdí na to, že v seznamu máme svého zástupce.


Informace o rekvalifikaci

akreditace REKVALIFIKAČNÍ kurz, tento kurz je akreditován
- Pro možnost získaní živnostenského listu je vhodné se v případě jakéhokoliv rekvalifikačního kurzu informovat na místním živnostenském úřadu.
- V případě zájmu o vyplnění podkladů pro úřad práce, pošlete nezávaznou přihlášku. Viz 'Dotaz ke kurzu pro UP' v sekci termíny kurzu (níže).certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

zkouska Kurz je ukončen zkouškou

Sportovní masáž [masér]
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
Praha 1 - Praha, Václavské náměstí 58 11000

Sportovní masáž [masér] (rekvalifikační kurz)- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 7.500 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


7.500 Kč/kurz
Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
Mladá Boleslav - Středočeský kraj, Řepov 36 29301

Sportovní masáž [masér] (rekvalifikační kurz)- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
7.350 Kč/kurz
Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
Praha 1 - Praha, Václavské náměstí 58 11000

Sportovní masáž [masér] (rekvalifikační kurz)- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 7.500 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


7.500 Kč/kurz
Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
Mladá Boleslav - Středočeský kraj, Řepov 36 29301

Sportovní masáž [masér] (rekvalifikační kurz)- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
7.350 Kč/kurz
Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
Mladá Boleslav - Středočeský kraj, Řepov 36 29301

Sportovní masáž [masér] (rekvalifikační kurz)- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -
7.350 Kč/kurz
Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
Praha 1 - Praha, Václavské náměstí 58 11000

Sportovní masáž [masér] (rekvalifikační kurz)- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování - - Zkouška -

Změna ceny: 7.500 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


7.500 Kč/kurz
Dotaz ke kurzu pro UPDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Sportovní | masáž | [masér]
 Pořadatel kurzu: ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ

Nabízíme rekvalifikace a kurzy s akreditací MŠMT, pořádané v Mladé Boleslavi pro všechny zájemce v oborech : masér sportovní a rekondiční, kosmetička, pedikúra, manikúra, nehtová modeláž, provoz solária, kadeřnice, poradce zdravého životního stylu. Máme dlouholeté zkušenosti, nabízíme intenzivní výuku v malých skupinách. Možnost individuálního studia z celé ČR a splátkového kalendáře. Osvědčení o rekvalifikaci vydáváme také v AJ. ...dále viz: ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Sportovní masáž [masér]
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-29578


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Sportovní masáž [masér] - rekvalifikační kurz


 • Červen 2018 Mladá Boleslav - Sportovní masáž [masér] ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ

 • Červen 2018 Praha 1 - Sportovní masáž [masér]
   ... cena: 7.500 kurz/Kč ERA CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Sportovní masáž [masér]


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Za co vděčíme lužním lesům

  vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
  2017-03-03 


  [?]

  Kurzy Olomouc

  kurzy rekvalifikace
  2018-05-12 


  [?]

  Kurzy Olomouc

  kurzy rekvalifikace
  2018-03-20 


  [?]

  Payot Krása je hlavním cílem

  vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
  2017-03-02 


  [?]

  kurz sushi - Made in Japan

  kurz rekvalifikace
  2018-04-12 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info