HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # TIME MANAGEMENT A ZVLADANI STRESU

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Time management a zvládání stresuCena kurzu:
    ... bez DPH: 8.190 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 9.910 Kč/Kurz


Naučíte se určovat priority úkolů a efektivně řídit svůj čas, provedete analýzu současného využívání svého času a identifikaci ztrátových faktorů. Získáte praktické návody, jak efektivně hospodařit s časem. Pochopíte příčiny stresu a zabráníte jeho vzniku. Rozvinete schopnosti potřebné pro zvládání stresu a stresových situací. Získáte praktické návody řešení a zvládání stresových situací. * Time management a zvládání stresu • role cílů v časovém managementu, • zhodnocení vlastního time managementu, • organizace pracovního dne, stanovení priorit činností, • chyby v organizaci vlastního času, rušivé vlivy a příčiny plýtvání časem, • čtyři generace časového managementu, • metoda GTD, • denní záznamy, • identifikace časových ztrát – jak udržet výkonnost a koncentraci, • metoda SUPRA, • zásady efektivního hospodaření s časem, • stres a jeho vnímání, • druhy stresu a jeho projevy, • příčiny stresu (stresové faktory), • prevence a ochrana proti stresu, • zvládání stresu a napětí – krátkodobé a dlouhodobé uklidňující a relaxační techniky, • analýza individuálního stupně stresu. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Time management a zvládání stresu ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní školení, které Vámumožní získat poznatky ze všech těchto oblastí řízení a o jeji
Brno-střed , Jihomoravský kraj
 > Integrovaný systém managementu - Modul III. - Manažer IMS

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Praha , Praha
 > Timemanagement

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Dozvíte se, co je to strukturovaná prokrastinace a jaká má pozitiva. Naleznete způsoby, jak prokrastinaci využít ve svůj prospěch, naučíte se originální způsoby řešení své neefektivity.
Praha , Praha
 > Time management pro chronické prokrastinátory

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Rekvalifikační kurz :
Absolventi tohoto akreditovaného kurzu si osvojí zásady time managementu v sociálních službách. Seznámí se s vývojem a hlavními cíli time managementu.
Praha , Praha
 > Time management v sociálních službách

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Předejte emoci, způsobte wow efekt a držte se skvělého scénáře Staráte se o eventy? Pak máte podle amerického žebříčku pracovních pozic 5.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Event Management od A do Z - Jak naplánovat a uspořádat event, na který se nezapomíná

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Cíl kurzu Umět se soustředit na důležité úkoly, zvládat pracovní zátěž, a přitom odolávat vyhoření, zůstat klidný a vyrovnaný. Zaměření kurzu Kurz je určen pro ty, kteří si začali uvědomovat své přetížení, únavu, nestíhání, všudypřítomný tlak na výkon a požadavek být neustále dostupný.
Praha , Praha
 > Offline and happy – Produktivita a time management v online době

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Red Hat Satellite 6 Administration seznamuje zkušené systémové administrátory, kteří mají praxi v používání Red Hat Satellite, s novou verzí tohoto produktu. Protože RHN Satellite 6 využívá zcela nové koncepce, dává kurz frekventantům možnost se seznámit s novými technikami a postupy, které Satellite p
Praha 7 , Praha
 > RH403 - System Management with Red Hat Satellite 6

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Hlavní body semináře: * Rozhodnutí ve veřejné správě jako trestněprávně relevantní jednání – kde je hranice mezi trestním právem a politikou - příp. správou věcí veřejných?
Praha , Praha
 > Trestní odpovědnost ve veřejné správě

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Během semináře poznáte, jak lze přímočaře a rychleji dokončit rozpracované úkoly. Seznámíte se s deseti kroky velmi efektivního přístupu a pochopíte, v čem spočívá krása využití těchto kroků a jak s jejich pomocí trvale zjednodušíte vše, co děláte.
Praha , Praha
 > Moderní timemanagement – 10 návyků pro váš čas a energii

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Integrovaný systém řízení [Integrated management system – IMS] je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní školení, které Vámumožní získat poznatky ze všech těchto oblastí řízení a o jeji
Praha 4 , Praha
 > Integrovaný systém managementu - Modul III. - Manažer IMS

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Na semináři získáte praktické zkušenosti z odhalování a prevence podvodů ve společnostech. Budou vám představeny efektivní nástroje prevence podvodů, které umožňují účinně odhalovat a zároveň minimalizovat riziko vzniku podvodného konání v organizaci.
Praha , Praha
 > Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci – upozornění na rizika, praktická doporučení, příklady z praxe

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Cyklus odborných přednášek a workshopů vás seznámí - s podnikovou strategií jako nástrojem úspěšného podnikání včetně celosvětových trendů, které ho ovlivňují, - s účetním výkaznictvím a s metodami finanční analýzy zkoumajícími firmu zevnitř, - navazujícím finančním plánováním a oceňováním firmy. Prakticky orientované workshopy js
Praha , Praha
 > Finanční profesionál 2020® – finanční řízení pro vrcholový a střední management

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Absolvent získá znalosti a přehled o právních předpisech, které jsou nedílnou součástí tzv. objektivního plnění jeho legislativních povinností, kdy bude schopen co nejlépe řídit, posoudit a prosadit plnění zákonného rámce plynoucího z požárně bezpečnostního inženýrství ve firmě nebo na pracovišti a bude moci efektivně kontrolovat práci svých podřízených
České Budějovice , Jihočeský kraj
 > Facility management ve vztahu k povinnostem v BOZP, PO a ŽP

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
The Veritas NetBackup Appliances 3. 1.
Praha 7 , Praha
 > Veritas NetBackup Appliances 3.1.2: Configuration and Management

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Akreditace: MV - AK - PV-455 - 2018 Čas bývá velkým stresorem, který výrazně ovlivňuje i naši výkonnost. Především na vedoucích pozicích  je důležité umět si situaci zařídit tak, abychom měli svůj čas pod kontrolou, jinak nám hrozí řada obtíží.
Praha , Praha
 > Time management u úředníků ÚSC

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Motto: „Když změníte způsob, jakým se na věci díváte, věci, na které se díváte, se změní. “ Wayne Dyer, autor a řečník Určeno pro všechny manažery a vedoucí projektů, kteří teprve nedávno nastoupili na vedoucí pozici, chtějí se v ní rychle zorientovat a vyvarovat se zbytečných chyb.
Praha , Praha
 > MANAGEMENT A VEDENÍ LIDÍ pro nově a nedávno jmenované manažery - 2denní

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Akreditace: MV - AK - PV-455 - 2018 Čas bývá velkým stresorem, který výrazně ovlivňuje i naši výkonnost. Především na vedoucích pozicích  je důležité umět si situaci zařídit tak, abychom měli svůj čas pod kontrolou, jinak nám hrozí řada obtíží.
online , eLearning
 > Time management u úředníků ÚSC

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Posilte sebejistotu a sebeúctu, osvojte si základní pravidla asertivní komunikace Naučte se asertivně něco nebo někoho odmítat! Odolávejte nátlakovým až manipulativním situacím!
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Asertivitou proti stresu - Trénink zvládání obtížných situací

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Naučíte se určovat priority úkolů a efektivně řídit svůj čas, provedete analýzu současného využívání svého času a identifikaci ztrátových faktorů. Získáte praktické návody, jak efektivně hospodařit s časem.
Praha , Praha
 > Time management a zvládání stresu

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Praha , Praha
 > Time management a zvládání stresu

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Naučte se vzbudit v lidech pozitivní přístup ke změnám Hrnou se na vás ve firmě seshora inovace a změny a vy je musíte komunikovat dále? Na vymýšlení a řízení změn se příliš podílet nemůžete.
Praha 1 , Praha
 > Jak úspěšně komunikovat změny - Change management pro ty, kdo změny uvádějí do života

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Kurz je určen pro team leadery, managery, CEO, COO, CTO, specialisty z provozních, výrobních, marketingových, HR, UX či IT týmů. Na intenzívním workshopu zjistíte, co můžete jako manažer/leader udělat pro to, abyste měli výkonnou a angažovanou organizaci.
Praha , Praha
 > Manažer v agilní firmě (Management 3.0.)


Time management a zvládání stresu

Téma kurzu: Manažerské dovednosti (soft skills), Komunikace, rétorika, asertivita, Prezentační techniky, písemnosti, Řízení podniku a strategické plánování, Podpora managementu - asistenti, sekretářky, administrativa

Určeno pro ...

Neuvedeno

Přednáší ...


Stanislava Vávrová
lektorka a konzultantka


Program kurzu, obsah studia ...

Time management a zvládání stresu

role cílů v časovém managementu,

zhodnocení vlastního time managementu,

organizace pracovního dne, stanovení priorit činností,

chyby v organizaci vlastního času, rušivé vlivy a příčiny plýtvání časem,

čtyři generace časového managementu,

metoda GTD,

denní záznamy,

identifikace časových ztrát – jak udržet výkonnost a koncentraci,

metoda SUPRA,

zásady efektivního hospodaření s časem,

stres a jeho vnímání,

druhy stresu a jeho projevy,

příčiny stresu (stresové faktory),

prevence a ochrana proti stresu,

zvládání stresu a napětí – krátkodobé a dlouhodobé uklidňující a relaxační techniky,

analýza individuálního stupně stresu.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školení

Time management a zvládání stresu

role cílů v časovém managementu,

zhodnocení vlastního time managementu,

organizace pracovního dne, stanovení priorit činností,

chyby v organizaci vlastního času, rušivé vlivy a příčiny plýtvání časem,

čtyři generace časového managementu,

metoda GTD,

denní záznamy,

identifikace časových ztrát – jak udržet výkonnost a koncentraci,

metoda SUPRA,

zásady efektivního hospodaření s časem,

stres a jeho vnímání,

druhy stresu a jeho projevy,

příčiny stresu (stresové faktory),

prevence a ochrana proti stresu,

zvládání stresu a napětí – krátkodobé a dlouhodobé uklidňující a relaxační techniky,

analýza individuálního stupně stresu.


Cíl školení

Naučíte se určovat priority úkolů a efektivně řídit svůj čas, provedete analýzu současného využívání svého času a identifikaci ztrátových faktorů. Získáte praktické návody, jak efektivně hospodařit s časem. Pochopíte příčiny stresu a zabráníte jeho vzniku. Rozvinete schopnosti potřebné pro zvládání stresu a stresových situací. Získáte praktické návody řešení a zvládání stresových situací.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Time management a zvládání stresu
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Time management pro chronické prokrastinátory (kurz)
4. 6. 2020; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Dozvíte se, co je to strukturovaná prokrastinace a jaká má pozitiva. Naleznete způsoby, jak prokrastinaci využít ve svůj prospěch, naučíte se originální způsoby řešení své neefektivity. Zbavíte se neustálého pocitu viny vůči okolí, který vás často nejvíce brzdí. Porozumíte principu, jak a čím se dá kompenzovat nedostatek silné vůle.
*
Chci x Měl bych x Musím – kreativní techniky vykrývání osobní neefektivity,
motivace vs. síla vůle, stuck state vs. flow,
timemanagementové techniky pro chronické odkladače (efektivní sprinty, plánování přestávek, power-nap, efekt cílové pásky...),
co je strukturovaná prokrastinace a jaká má pozitiva, o kterých se nemluví,
proč souvisí prokrastinace více s perfekcionismem nežli s leností,
další možnosti vlastního rozvoje: efekt víkendové aktovky, mentální kobylky a nedokončené tvary.

4. 6. 2020; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2021630 - 3 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 202163A - 7 581 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202163B - 10 773 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202163C - 13 566 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

3.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 17.06.2020

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Time management a zvládání stresu (kurz)
16. – 17. 6. 2020; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Naučíte se určovat priority úkolů a efektivně řídit svůj čas, provedete analýzu současného využívání svého času a identifikaci ztrátových faktorů. Získáte praktické návody, jak efektivně hospodařit s časem. Pochopíte příčiny stresu a zabráníte jeho vzniku. Rozvinete schopnosti potřebné pro zvládání stresu a stresových situací. Získáte praktické návody řešení a zvládání stresových situací.
*
role cílů v časovém managementu,
zhodnocení vlastního time managementu,
organizace pracovního dne, stanovení priorit činností,
chyby v organizaci vlastního času, rušivé vlivy a příčiny plýtvání časem,
čtyři generace časového managementu,
metoda GTD,
denní záznamy,
identifikace časových ztrát – jak udržet výkonnost a koncentraci,
metoda SUPRA,
zásady efektivního hospodaření s časem,
stres a jeho vnímání,
druhy stresu a jeho projevy,
příčiny stresu (stresové faktory),
prevence a ochrana proti stresu,
zvládání stresu a napětí – krátkodobé a dlouhodobé uklidňující a relaxační techniky,
analýza individuálního stupně stresu.

16. – 17. 6. 2020; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2020240 - 8 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 202024A - 15 561 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202024B - 22 113 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202024C - 27 846 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8.190 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (kurz)
13. 7. 2020; 9:00–17:00

[PODOBNÝ KURZ] Uvědomíte si, jakou roli hrají v životě člověka možnosti a cíle – pracovní i ty osobní. Zjistíte, jak moc na psychiku působí bezcílnost. Naučíte se způsob, jakým své cíle stanovovat, abyste se k nim co nejvíce dokázali přiblížit. Uvědomíte si své vnitřní a vnější zdroje, která vás podporují i to, co vám bere sílu. Podíváme se na rovnováhu mezi prací a osobním životem, co dělat s prokrastinací a kde ušetřit čas.
*
jak se tvoří návyky,
jak řídíte svůj čas vy (test),
typologie osobnosti v řízení času,
bezcílnost,
jak a proč si stanovit cíle v práci a doma, jak je formulovat, abychom cílů dosáhli,
vaše výkonnostní křivka a jak s ní pracovat,
systém plánování cílů a priorit,
časožrouti a antičasožrouti – co šetří čas,
proč odkládáme a nestíháme,
jak ušetřit čas při každodenní pracovní rutině.

13. 7. 2020; 9:00–17:00 - - - - - kód: 2023660 - 4 150 Kč + DPH Základní cena, kód: 202366A - 7 885 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202366B - 11 205 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202366C - 14 110 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4.150 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 13.08.2020

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Time management a zvládání stresu (kurz)
12. – 13. 8. 2020; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Naučíte se určovat priority úkolů a efektivně řídit svůj čas, provedete analýzu současného využívání svého času a identifikaci ztrátových faktorů. Získáte praktické návody, jak efektivně hospodařit s časem. Pochopíte příčiny stresu a zabráníte jeho vzniku. Rozvinete schopnosti potřebné pro zvládání stresu a stresových situací. Získáte praktické návody řešení a zvládání stresových situací.
*
role cílů v časovém managementu,
zhodnocení vlastního time managementu,
organizace pracovního dne, stanovení priorit činností,
chyby v organizaci vlastního času, rušivé vlivy a příčiny plýtvání časem,
čtyři generace časového managementu,
metoda GTD,
denní záznamy,
identifikace časových ztrát – jak udržet výkonnost a koncentraci,
metoda SUPRA,
zásady efektivního hospodaření s časem,
stres a jeho vnímání,
druhy stresu a jeho projevy,
příčiny stresu (stresové faktory),
prevence a ochrana proti stresu,
zvládání stresu a napětí – krátkodobé a dlouhodobé uklidňující a relaxační techniky,
analýza individuálního stupně stresu.

12. – 13. 8. 2020; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2020260 - 8 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 202026A - 15 561 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202026B - 22 113 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202026C - 27 846 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8.190 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Time management pro chronické prokrastinátory (kurz)
21. 9. 2020; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Dozvíte se, co je to strukturovaná prokrastinace a jaká má pozitiva. Naleznete způsoby, jak prokrastinaci využít ve svůj prospěch, naučíte se originální způsoby řešení své neefektivity. Zbavíte se neustálého pocitu viny vůči okolí, který vás často nejvíce brzdí. Porozumíte principu, jak a čím se dá kompenzovat nedostatek silné vůle.
*
Chci x Měl bych x Musím – kreativní techniky vykrývání osobní neefektivity,
motivace vs. síla vůle, stuck state vs. flow,
timemanagementové techniky pro chronické odkladače (efektivní sprinty, plánování přestávek, power-nap, efekt cílové pásky...),
co je strukturovaná prokrastinace a jaká má pozitiva, o kterých se nemluví,
proč souvisí prokrastinace více s perfekcionismem nežli s leností,
další možnosti vlastního rozvoje: efekt víkendové aktovky, mentální kobylky a nedokončené tvary.

21. 9. 2020; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2024300 - 3 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 202430A - 7 581 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202430B - 10 773 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202430C - 13 566 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

3.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 14.10.2020

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Time management IV. generace s Ing. Petrem Pacovským (kurz)
13. – 14. 10. 2020; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Naučíte se pracovat s poněkud jiným pojetím time managementu – zjistíte, jak se zaměřit na vlastní osobní kvality, jak se proaktivně orientovat v problémech, jak si určovat priority a tím si snižovat míru stresu. Respektování několika principů vám přinese osobní spokojenost, vysokou motivaci a dlouhodobou pracovní výkonnost.
* Vedení a řízení:
pochopení důležitosti sebevedení a sebeřízení a jejich vzájemného propojení,
principy time managementu IV. generace,
proč cíle stresují a priority pomáhají,
určení vlastních priorit aneb "co" a "jak" jako hlavní nástroj perspektivního rozhodování,
modely jednoduchých a funkčních plánovacích pomůcek,
rozlišení činností z hlediska důležitosti a naléhavosti,
trénink umění efektivně si zorganizovat den,
cesty k omezení vyrušování,
cesty k perspektivnímu řešení problémů a směřování k viditelným výsledkům. Sebepoznání:
porozumění důležitým principům a zákonitostem mysli: logika, emoce, stres, výkonnost, soustředění,
jakou cestou změnit své návyky, které změnit chceme.

13. – 14. 10. 2020; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2022750 - 8 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 202275A - 16 701 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202275B - 23 733 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202275C - 29 886 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8.790 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 27.10.2020

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Time management a zvládání stresu (kurz)
26. – 27. 10. 2020; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Naučíte se určovat priority úkolů a efektivně řídit svůj čas, provedete analýzu současného využívání svého času a identifikaci ztrátových faktorů. Získáte praktické návody, jak efektivně hospodařit s časem. Pochopíte příčiny stresu a zabráníte jeho vzniku. Rozvinete schopnosti potřebné pro zvládání stresu a stresových situací. Získáte praktické návody řešení a zvládání stresových situací.
*
role cílů v časovém managementu,
zhodnocení vlastního time managementu,
organizace pracovního dne, stanovení priorit činností,
chyby v organizaci vlastního času, rušivé vlivy a příčiny plýtvání časem,
čtyři generace časového managementu,
metoda GTD,
denní záznamy,
identifikace časových ztrát – jak udržet výkonnost a koncentraci,
metoda SUPRA,
zásady efektivního hospodaření s časem,
stres a jeho vnímání,
druhy stresu a jeho projevy,
příčiny stresu (stresové faktory),
prevence a ochrana proti stresu,
zvládání stresu a napětí – krátkodobé a dlouhodobé uklidňující a relaxační techniky,
analýza individuálního stupně stresu.

26. – 27. 10. 2020; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2022640 - 8 300 Kč + DPH Základní cena, kód: 202264A - 15 770 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202264B - 22 410 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202264C - 28 220 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8.300 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Time management pro chronické prokrastinátory (kurz)
6. 11. 2020; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Dozvíte se, co je to strukturovaná prokrastinace a jaká má pozitiva. Naleznete způsoby, jak prokrastinaci využít ve svůj prospěch, naučíte se originální způsoby řešení své neefektivity. Zbavíte se neustálého pocitu viny vůči okolí, který vás často nejvíce brzdí. Porozumíte principu, jak a čím se dá kompenzovat nedostatek silné vůle.
*
Chci x Měl bych x Musím – kreativní techniky vykrývání osobní neefektivity,
motivace vs. síla vůle, stuck state vs. flow,
timemanagementové techniky pro chronické odkladače (efektivní sprinty, plánování přestávek, power-nap, efekt cílové pásky...),
co je strukturovaná prokrastinace a jaká má pozitiva, o kterých se nemluví,
proč souvisí prokrastinace více s perfekcionismem nežli s leností,
další možnosti vlastního rozvoje: efekt víkendové aktovky, mentální kobylky a nedokončené tvary.

6. 11. 2020; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2024310 - 3 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 202431A - 7 581 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202431B - 10 773 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202431C - 13 566 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

3.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Time management čtvrté generace – řízením času řídíte vlastní život (kurz)
12. 11. 2020; 9:00–17:00

[PODOBNÝ KURZ] Uvědomíte si, jakou roli hrají v životě člověka možnosti a cíle – pracovní i ty osobní. Zjistíte, jak moc na psychiku působí bezcílnost. Naučíte se způsob, jakým své cíle stanovovat, abyste se k nim co nejvíce dokázali přiblížit. Uvědomíte si své vnitřní a vnější zdroje, která vás podporují i to, co vám bere sílu. Podíváme se na rovnováhu mezi prací a osobním životem, co dělat s prokrastinací a kde ušetřit čas.
*
jak se tvoří návyky,
jak řídíte svůj čas vy (test),
typologie osobnosti v řízení času,
bezcílnost,
jak a proč si stanovit cíle v práci a doma, jak je formulovat, abychom cílů dosáhli,
vaše výkonnostní křivka a jak s ní pracovat,
systém plánování cílů a priorit,
časožrouti a antičasožrouti – co šetří čas,
proč odkládáme a nestíháme,
jak ušetřit čas při každodenní pracovní rutině.

12. 11. 2020; 9:00–17:00 - - - - - kód: 2023800 - 4 250 Kč + DPH Základní cena, kód: 202380A - 8 075 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202380B - 11 475 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202380C - 14 450 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4.250 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Time | management | zvládání | stresu
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-2820


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Time management a zvládání stresu

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Time management a zvládání stresu


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-04-30 


[?]

Kurzy - ENII-Nails

kurzy rekvalifikace
2020-04-28 


[?]

Kurzy | Matyldina stodola

kurzy rekvalifikace
2020-04-22 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info