HANNDE.com - HandMade Produkty
Máte malou domácí dílnu? Vyrábíte? Tvoříte? - Zaregistrujte se ZDARMA

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # UCETNICTVI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

ÚčetnictvíCena kurzu:
    ... 12.000 Kč/kurz - není DPH
    ... (kurz je osvobozený od DPH)


Kurz je rozvíjí základní znalosti účetnictví o specifická témata. Po absolvování kurzu budete schopni účtovat všechny oblasti účetnictví a vést samostatné účetnictví podnikatelským subjektům. ... © Kateřina Porubanová
 
Přihláška na kurz & termín:
Účetnictví

Téma kurzu: Účetnictví, Účetnictví obecně, ,

Určeno pro ...

Pro účetní a všechny kteří mají základní znalosti účetnictví.
Kurz je určený zejména pro ty, kteří si chtějí prohloubit své účetní znalosti nebo si tyto znalosti chtějí zaktualizovat či osvěžit. Po absolvování kurzu budete schopni účtovat všechny oblasti účetnictví a vést samostatné účetnictví podnikatelským subjektům.

Přednáší ...

Kateřina Porubanová


Program kurzu, obsah studia ...

1. Úvod do účetnictví: Význam účetnictví. Druhy účetních soustav. Účetní zásady, Druhy účtů. Podvojný zápis. Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát. 2. Druhy dokladů: Účetní a daňové doklady a jejich náležitosti. Archivace dokladů. 3. Finanční majetek: Účtování pokladny, běžných účtů a cenin. Účtování krátkodobých úvěrů. 4. Zásoby: Oceňování zásob. Účtování zásob způsobem A a B. Inventura zásob a účtování výsledku inventury. 5. Majetek: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Účtování pořízení, odpisů a vyřazení majetku. Druhy odpisů a výpočet odpisů. 6. Pohledávky a závazky: Účtování faktur a záloh včetně daňového dokladu k platbě. Výpočet a účtování mezd. Účtování daní a dotací. 7. Náklady a výnosy z hlediska daňové uznatelnosti: Účtování nákladů a výnosů a jejich daňová uznatelnost dle zákona o dani z příjmu. Způsob nastavení analytických účtů. 8. Účetní závěrka uzávěrka: Uzavření účtů. Výpočet hospodářského výsledku a daně z příjmu. Rozdělení hospodářského výsledu 9. Časové rozlišení a dohadné účty 10. Cizí měny: Učtování kurzových rozdílů u pohledávek, závazků a peněžních prostředků. 11. Rezervy a opravné položky: Účtování tvorby a zrušení opravné položky a odpis pohledávek. Podmínky pro tvorbu zákonné opravné položky k pohledávkám a kdy lze pohledávku odepsat. Účtování tvorby a zrušení ostatních opravných položek. Účtování zákonných a ostatních rezerv. Podmínky, kdy lze tvořit zákonnou rezervu. Rizika špatné tvorby rezervy. 12. Leasing: Účtování finančního a operativního leasingu. Správné účtování nulté splátky a akontace. 13. Cestovní náhrady: Výpočet a účtování cestovních náhrad v podmínkách pro rok 2017 14. Praxe na počítači: Účtování faktur, pokladny a banky v účetním programu Pohoda.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Kurz obsahuje 60 vyučovacích hodin. Výuka probíhá 2x týdně. Celkem 6 x 5 vyučovacích hodin.


Proč si zvolit nás?

Oproti kurzům ostatních poskytovatelů, kteří se za cenu ztráty individuálního přístupu snaží získat co nejvíce studentů, jsou naše kurzy otevírány maximálně pro pět studentů. Toto nám umožňuje velmi individuální přístup, respektování tempa každého ze studentů a možnost řešení konkrétních dotazů a účetních situací, ve kterých potřebuje student získat jistotu.

 

 

Při výuce je kladen důraz především na praxi - každá vyučovací hodina zahrnuje množství příkladů na procvičení přednášené látky. V případě potřeby a zájmu poskytujeme studentům další materiály pro samostudium (praktické účetní příklady s řešením).

 

 

Samozřejmostí jsou veškeré studijní materiály v ceně kurzu, sleva na absolvování dalších kurzů ve výši 10% v případě objednání do 5 let od absolvování kurzu a možnost bezplatných konzultací po dobu šesti měsíců od absolvování kurzu.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Účetnictví
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
CELÁ ČR - eLearning, ONLINE xxxxx

Účetnictví - ON-LINE kurz přes SKYPE; termín dohodou po odeslání přihlášky (kurz)


ONLINE KURZ ÚČETNICTVÍ: Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz můžete absolvovat s tepla domova přes skype. S lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky.
Online kurz má 20 60minutových lekcí výuky plus 2 60minutové lekce konzultace, kde lze procvičit problematickou látku.

- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 5.000 Kč/kurz   [ DPH není, neplátce ]


12.000 Kč/kurzON-LINE kurz přes SKYPE; termín dohodou po odeslání přihlášky

(Termín bude upřesněn)
Brno - Jihomoravský kraj, Tuřanské náměstí 35 62000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kurz mzdového účetnictví s praxí na počítači - INDIVIDUÁLNÍ kurz: termín dohodou po odeslání přihlášky (kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Kurz je určen všem, kteří chtějí v praxi vykonávat mzdovou účetní. Naučíte se orientovat v personální oblasti, počítat mzdy zaměstnancům a to vše nejen teoreticky ale i v praxi na počítači. Pro podrobné informace o kurzu rolujte dolů po stránce.


INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA: Nevyhovují Vám termíny a čas výuky? Potřebujete však kurz absolvovat osobně s lektorkou? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v čase a termínech, které si domluvíte v učebně.

- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 9.000 Kč/kurz   [ DPH není, neplátce ]


9.000 Kč/kurzINDIVIDUÁLNÍ kurz: termín dohodou po odeslání přihlášky

Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
Brno - Jihomoravský kraj, Tuřanské náměstí 35 62000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Rekvalifikační kurz ÚČETNICTVÍ s využitím výpočetní techniky [v rozsahu 140 vyučovacích hodin] - online přes skype (rekvalifikační kurz)
dle dohody

[PODOBNÝ KURZ] Kurz je určen jak pro úplné začátečníky, kteří se po absolvování kurzu chtějí profesionálně věnovat účtování, tak pro osoby, které jsou v evidenci úřadu práce a chtějí si zvýšit či rozšířit kvalifikaci. Absolvováním námi nabízeného rekvalifikačního kurzu Účetnictví získáte komplexní znalosti v oblasti účetnictví [dříve podvojného účetnictví] a daňového systému ČR. Během kurzu je kladena velká pozornost praktickému procvičování účetních příkladů. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je zakončen závěrečnou zkouškou, po jejímž složení absolventi obdrží osvědčení z MŠMT.

Online výuka přes skype :
* 92 vyúčtovacích hodin je formou skype výuky [Účetnictví I, Účetnictví II, Daňový systém v ČR, Souvislý příklad účtování],
* 20 vyúčtovacích hodin formou individuální přípravy na základě zadaných příkladů
* 30 vyučovacích hodin v učebně [Účtování na počítači].

Termíny skype výuky lze navolit dle časových možností klienta.

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 18.000 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


18.000 Kč/kurzonline přes skype

Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah

Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
CELÁ ČR - eLearning, ONLINE xxxxx


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kurz mzdového účetnictví s praxí na počítači - ONLINE kurz přes SKYPE: termín dohodou po odeslání přihlášky (kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Kurz je určen všem, kteří chtějí v praxi vykonávat mzdovou účetní. Naučíte se orientovat v personální oblasti, počítat mzdy zaměstnancům a to vše nejen teoreticky ale i v praxi na počítači. Pro podrobné informace o kurzu rolujte dolů po stránce.


ONLINE KURZ: Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz můžete absolvovat s tepla domova přes skype. S lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky. Online kurz má 12 60minutových lekcí výuky plus 2 60minutové lekce konzultace, kde lze procvičit problematickou látku.

- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 5.500 Kč/kurz   [ DPH není, neplátce ]


5.500 Kč/kurzONLINE kurz přes SKYPE: termín dohodou po odeslání přihlášky

Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
Brno - Jihomoravský kraj, Tuřanské náměstí 35 62000

Účetnictví - INDIVIDUÁLNÍ kurz; termín dohodou po odeslání přihlášky (kurz)


INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA: Nevyhovují Vám termíny a čas výuky? Potřebujete však kurz absolvovat osobně s lektorkou? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v čase a termínech, které si domluvíte v učebně.
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 8.000 Kč/kurz   [ DPH není, neplátce ]


12.000 Kč/kurzINDIVIDUÁLNÍ kurz; termín dohodou po odeslání přihlášky
- 02.12.2019

Brno - Jihomoravský kraj, Tuřanské nám. 35 62000

Účetnictví - Účetnictví (seminář)
8.00


- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 7.500 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


905 Kč/kurzÚčetnictví
- 18.12.2019

Brno - Jihomoravský kraj, Tuřanské nám. 35 62000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Rekvalifikační kurz Účetnictví [akreditace MŠMT] - Rekvalifikační kurz Účetnictví s praxí na počítači (rekvalifikační kurz)
8.00

[PODOBNÝ KURZ] Absolvováním námi nabízeného rekvalifikačního kurzu Účetnictví získáte komplexní znalosti v oblasti účetnictví [dříve podvojného účetnictví] a daňového systému ČR. Během kurzu je kladena velká pozornost praktickému procvičování účetních příkladů. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Kurz obsahuje 120 vyučovacích hodin. Jednotlivé dny výuky jsou uvedeny pod vypsanými termíny [pro-klikněte]. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, po jejímž složení absolventi obdrží osvědčení z MŠMT.


- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 10.000 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


10.000 Kč/kurzRekvalifikační kurz Účetnictví s praxí na počítači

Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah

Dotaz ke kurzu pro UP
- 18.12.2019

Brno - Jihomoravský kraj, Tuřanské nám. 35 62000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
rekvalifikační kurz MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY - Rekvalifikační kurz Mzdového účetnictví (rekvalifikační kurz)
8.00

[PODOBNÝ KURZ] Tento rekvalifikační kurz Vás naučí vše, co potřebujete pro práci mzdové účetní. Je určen pro úplné začátečníky, tak i pro ty, kteří si chtějí rozšířit své znalosti o mzdovou problematiku. Absolvováním kurzu získáte teoretické i praktické znalosti z oblasti pracovního práva a výpočtu mezd tak, aby jste byli schopni samostatně zpracovávat mzdy v menších i větších firmách. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je zakončen závěrečnou zkouškou, po jejímž složení absolventi obdrží osvědčení z MŠMT.


- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 10.000 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


10.000 Kč/kurzRekvalifikační kurz Mzdového účetnictví

Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah

Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
Brno - Jihomoravský kraj, Tuřanské náměstí 35 62000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Rekvalifikační kurz ÚČETNICTVÍ s využitím výpočetní techniky [v rozsahu 140 vyučovacích hodin] - online přes skype (rekvalifikační kurz)
dle dohody

[PODOBNÝ KURZ] Kurz je určen jak pro úplné začátečníky, kteří se po absolvování kurzu chtějí profesionálně věnovat účtování, tak pro osoby, které jsou v evidenci úřadu práce a chtějí si zvýšit či rozšířit kvalifikaci. Absolvováním námi nabízeného rekvalifikačního kurzu Účetnictví získáte komplexní znalosti v oblasti účetnictví [dříve podvojného účetnictví] a daňového systému ČR. Během kurzu je kladena velká pozornost praktickému procvičování účetních příkladů. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je zakončen závěrečnou zkouškou, po jejímž složení absolventi obdrží osvědčení z MŠMT.

Online výuka přes skype :
* 92 vyúčtovacích hodin je formou skype výuky [Účetnictví I, Účetnictví II, Daňový systém v ČR, Souvislý příklad účtování],
* 20 vyúčtovacích hodin formou individuální přípravy na základě zadaných příkladů
* 30 vyučovacích hodin v učebně [Účtování na počítači].

Termíny skype výuky lze navolit dle časových možností klienta.

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 18.000 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


18.000 Kč/kurzonline přes skype

Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah

Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
Brno - Jihomoravský kraj, Tuřanské náměstí 35 62000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kurz mzdového účetnictví s praxí na počítači - INDIVIDUÁLNÍ kurz: termín dohodou po odeslání přihlášky (kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Kurz je určen všem, kteří chtějí v praxi vykonávat mzdovou účetní. Naučíte se orientovat v personální oblasti, počítat mzdy zaměstnancům a to vše nejen teoreticky ale i v praxi na počítači. Pro podrobné informace o kurzu rolujte dolů po stránce.


INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA: Nevyhovují Vám termíny a čas výuky? Potřebujete však kurz absolvovat osobně s lektorkou? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v čase a termínech, které si domluvíte v učebně.

- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 9.000 Kč/kurz   [ DPH není, neplátce ]


9.000 Kč/kurzINDIVIDUÁLNÍ kurz: termín dohodou po odeslání přihlášky

Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
CELÁ ČR - eLearning, ONLINE xxxxx


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kurz mzdového účetnictví s praxí na počítači - ONLINE kurz přes SKYPE: termín dohodou po odeslání přihlášky (kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Kurz je určen všem, kteří chtějí v praxi vykonávat mzdovou účetní. Naučíte se orientovat v personální oblasti, počítat mzdy zaměstnancům a to vše nejen teoreticky ale i v praxi na počítači. Pro podrobné informace o kurzu rolujte dolů po stránce.


ONLINE KURZ: Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz můžete absolvovat s tepla domova přes skype. S lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky. Online kurz má 12 60minutových lekcí výuky plus 2 60minutové lekce konzultace, kde lze procvičit problematickou látku.

- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 5.500 Kč/kurz   [ DPH není, neplátce ]


5.500 Kč/kurzONLINE kurz přes SKYPE: termín dohodou po odeslání přihlášky

Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
CELÁ ČR - eLearning, ONLINE xxxxx

Účetnictví - ON-LINE kurz přes SKYPE; termín dohodou po odeslání přihlášky (kurz)


ONLINE KURZ ÚČETNICTVÍ: Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz můžete absolvovat s tepla domova přes skype. S lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky.
Online kurz má 20 60minutových lekcí výuky plus 2 60minutové lekce konzultace, kde lze procvičit problematickou látku.

- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 5.000 Kč/kurz   [ DPH není, neplátce ]


12.000 Kč/kurzON-LINE kurz přes SKYPE; termín dohodou po odeslání přihlášky

(Termín bude upřesněn)
Brno - Jihomoravský kraj, Tuřanské náměstí 35 62000

Účetnictví - INDIVIDUÁLNÍ kurz; termín dohodou po odeslání přihlášky (kurz)


INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA: Nevyhovují Vám termíny a čas výuky? Potřebujete však kurz absolvovat osobně s lektorkou? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v čase a termínech, které si domluvíte v učebně.
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 8.000 Kč/kurz   [ DPH není, neplátce ]


12.000 Kč/kurzINDIVIDUÁLNÍ kurz; termín dohodou po odeslání přihlášky

(Termín bude upřesněn)
Brno - Jihomoravský kraj, Tuřanské náměstí 35 62000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Rekvalifikační kurz ÚČETNICTVÍ s využitím výpočetní techniky [v rozsahu 140 vyučovacích hodin] - online přes skype (rekvalifikační kurz)
dle dohody

[PODOBNÝ KURZ] Kurz je určen jak pro úplné začátečníky, kteří se po absolvování kurzu chtějí profesionálně věnovat účtování, tak pro osoby, které jsou v evidenci úřadu práce a chtějí si zvýšit či rozšířit kvalifikaci. Absolvováním námi nabízeného rekvalifikačního kurzu Účetnictví získáte komplexní znalosti v oblasti účetnictví [dříve podvojného účetnictví] a daňového systému ČR. Během kurzu je kladena velká pozornost praktickému procvičování účetních příkladů. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je zakončen závěrečnou zkouškou, po jejímž složení absolventi obdrží osvědčení z MŠMT.

Online výuka přes skype :
* 92 vyúčtovacích hodin je formou skype výuky [Účetnictví I, Účetnictví II, Daňový systém v ČR, Souvislý příklad účtování],
* 20 vyúčtovacích hodin formou individuální přípravy na základě zadaných příkladů
* 30 vyučovacích hodin v učebně [Účtování na počítači].

Termíny skype výuky lze navolit dle časových možností klienta.

- Kurz je akreditován - - Rekvalifikační kurz - - Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 18.000 Kč/kurz   [ Osvobozené od DPH ]


18.000 Kč/kurzonline přes skype

Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah

Dotaz ke kurzu pro UP

(Termín bude upřesněn)
CELÁ ČR - eLearning, ONLINE xxxxx

Účetnictví - ON-LINE kurz přes SKYPE; termín dohodou po odeslání přihlášky (kurz)


ONLINE KURZ ÚČETNICTVÍ: Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz můžete absolvovat s tepla domova přes skype. S lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky.
Online kurz má 20 60minutových lekcí výuky plus 2 60minutové lekce konzultace, kde lze procvičit problematickou látku.

- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 5.000 Kč/kurz   [ DPH není, neplátce ]


12.000 Kč/kurzON-LINE kurz přes SKYPE; termín dohodou po odeslání přihlášky

(Termín bude upřesněn)
CELÁ ČR - eLearning, ONLINE xxxxx


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kurz mzdového účetnictví s praxí na počítači - ONLINE kurz přes SKYPE: termín dohodou po odeslání přihlášky (kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Kurz je určen všem, kteří chtějí v praxi vykonávat mzdovou účetní. Naučíte se orientovat v personální oblasti, počítat mzdy zaměstnancům a to vše nejen teoreticky ale i v praxi na počítači. Pro podrobné informace o kurzu rolujte dolů po stránce.


ONLINE KURZ: Nevyhovují Vám termíny či čas výuky? Celý kurz můžete absolvovat s tepla domova přes skype. S lektorkou si domluvíte termíny a časy výuky. Online kurz má 12 60minutových lekcí výuky plus 2 60minutové lekce konzultace, kde lze procvičit problematickou látku.

- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 5.500 Kč/kurz   [ DPH není, neplátce ]


5.500 Kč/kurzONLINE kurz přes SKYPE: termín dohodou po odeslání přihlášky

Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
Brno - Jihomoravský kraj, Tuřanské náměstí 35 62000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Kurz mzdového účetnictví s praxí na počítači - INDIVIDUÁLNÍ kurz: termín dohodou po odeslání přihlášky (kurz)


[PODOBNÝ KURZ] Kurz je určen všem, kteří chtějí v praxi vykonávat mzdovou účetní. Naučíte se orientovat v personální oblasti, počítat mzdy zaměstnancům a to vše nejen teoreticky ale i v praxi na počítači. Pro podrobné informace o kurzu rolujte dolů po stránce.


INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA: Nevyhovují Vám termíny a čas výuky? Potřebujete však kurz absolvovat osobně s lektorkou? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v čase a termínech, které si domluvíte v učebně.

- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 9.000 Kč/kurz   [ DPH není, neplátce ]


9.000 Kč/kurzINDIVIDUÁLNÍ kurz: termín dohodou po odeslání přihlášky

Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
Brno - Jihomoravský kraj, Tuřanské náměstí 35 62000

Účetnictví - INDIVIDUÁLNÍ kurz; termín dohodou po odeslání přihlášky (kurz)


INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA: Nevyhovují Vám termíny a čas výuky? Potřebujete však kurz absolvovat osobně s lektorkou? Domluvte si individuální výuku. Výuka probíhá v čase a termínech, které si domluvíte v učebně.
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -

Změna ceny: 8.000 Kč/kurz   [ DPH není, neplátce ]


12.000 Kč/kurzINDIVIDUÁLNÍ kurz; termín dohodou po odeslání přihláškyDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Účetnictví
 Pořadatel kurzu: Kateřina Porubanová

Nabízíme kurzy z oblasti účetnictví, daňové evidence a daňového systému ČR, včetně kurzu Účetní a daňové minimum pro podnikatele.

Výuka probíhá v malých skupinkách, zaručen individuální přístup.

Dále nabízíme možnost sestavit si individuální kurz dle zvolených témat.

Absolvujte u nás akreditovaný rekvalifikační kurz, díky kterému získáte komplexní znalosti v oblasti účetnictví a daňového systému ČR. Kurz je vhodný zejména pro uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP.. ...dále viz: Kateřina Porubanová
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Účetnictví
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-21825


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Účetnictví... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Účetnictví s využitím výpočetní techniky a praxí


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info