Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # OBCHODNI A VYJEDNAVACI DOVEDNOSTI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

Obchodní a vyjednávací dovednostiCena kurzu:
    ... bez DPH: 8.190 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 9.910 Kč/Kurz


Zdokonalíte svoji přesvědčivost v komunikaci, získáte znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné vedení jednání a vyjednávání. Zaměříte se na tzv. „vítězné vyjednávání“, budete znát a umět v praxi použít různé vyjednávací techniky, včetně obrany proti nátlakovým taktikám. * Obchodní a vyjednávací dovednosti • osobnost obchodníka, • strategie jednání, • příprava na jednání, • potřeby komunikačního partnera, prodej užitku, • fáze průběhu jednání, • vedení jednání v týmu, • ústupky, • ovlivňování průběhu jednání, • efektivní argumentace, • námitky a jejich překonávání, • tabu při jednání, • chyby při jednání, • vyjednávací taktiky, • nátlakové (manipulativní) taktiky a obrana proti nim, • typy manipulátorů, jak s nimi jednat, • jednání s problematickými typy lidí, • rozvoj dlouhodobých vztahů s partnery ve vyjednávání. ... © 1. VOX a.s.
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Obchodní a vyjednávací dovednosti ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Obchodní a vyjednávací dovednosti s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2020
Neuvedeno * Příklady z praxe • první a poslední dojem • zásady správné stylistiky a výstavby textu obecně • slovní zásoba (synonyma, cizí slova) • jak na slovosled • předložkové vazby – častá úskalí • pozitivní komunikace • zdvořilost – samozřejmost nebo přežitek? • praktické procvičení.
online , eLearning
 > STYLISTIKA MODERNÍHO E-MAILU – OBCHODNÍ I OSOBNÍ KORESPONDENCE (záznam DVD)

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2020
Neuvedeno * LEGISLATIVNÍ RÁMEC PŘEVODNÍCH CEN • Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD), • EU Code of Conduct, • zákon o daních z příjmů, Pokyny MFČR, • arbitrážní konvence, • definice kapitálově a jinak spojených osob. VYUŽITÍ TRANSFER PRICINGOVÝCH METOD PŘI KALKULACI CEN
online , eLearning
 > Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Květnu 2020
Cílem tohoto školení je provést účastníky nejdůležitějšími změnami novely se zaměřením na s. r.
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: Novela zákona o obchodních korporacích 2021

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Kurz je určen pro všechny začínající obchodní i neobchodní prodejce, ty, kteří potřebují přesvědčit své okolí, prodat svůj názor, službu, produkt. Na našem praktickém semináři se naučíte jak pracovat s emocemi (svými i obchodního partnera), jak vyvolat pozitivní první dojem, jak se vyvarovat nejčastějších chyb v obchodě.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu!

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Kurz je určen pro všechny začínající obchodní i neobchodní prodejce, ty, kteří potřebují přesvědčit své okolí, prodat svůj názor, službu, produkt. Na našem praktickém semináři se naučíte jak pracovat s emocemi (svými i obchodního partnera), jak vyvolat pozitivní první dojem, jak se vyvarovat nejčastějších chyb v obchodě.
Praha , Praha
 > Obchodní dovednosti - společná cesta k úspěchu!

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Zdokonalíte svoji přesvědčivost v komunikaci, získáte znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné vedení jednání a vyjednávání. Zaměříte se na tzv.
Praha , Praha
 > Obchodní a vyjednávací dovednosti

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Místo konání kurzu SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město Lektor kurzu Stanislava Vávrová – lektorka a konzultantka Poznámka Seminář je určen zejména obchodníkům. Každý účastník obdrží na konci kurzu OSVĚDČENÍ o jeho absolvování.
Praha , Praha
 > Obchodní a vyjednávací dovednosti

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Praha , Praha
 > Obchodní dovednosti

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
A. OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví Určeno pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní korespondenci a nechtějí se dopouštět formálních a jazykových chyb.
Praha , Praha
 > OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - 2denní

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Určeno pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní korespondenci a nechtějí se dopouštět formálních a jazykových chyb. Cíl: Osvojit si základní zásady pro vyhotovování úředních písemností na základě normy ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, zdokonalit se v českém pravopisu, tvarosloví a seznámit se s častými
Praha , Praha
 > OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své profese uzavírají smlouvy v obchodních vztazích. Obsah: * Obecný výklad o uzavírání smluv * Volba smluvního typu, označování účastníků smlouvy * Obchodní podmínky * Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, statutární orgány, zaměstnanci a zástupci * Závěrečná ustanovení smluv * Platnost a účinnost smlouv.
Praha , Praha
 > NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Cíl: Seznámit se s častými stylistickými nedostatky. Obsah: Syntaktické jevy * Shoda přísudku s podmětem, zejména psaní i – y v příčestí minulém * Interpunkční čárka: podrobný výklad o kladení čárky v jednoduché větě a v souvětí * Ostatní interpunkční znaménka, zejména uvozovky a jejich umístění * Slovesné a jmenné vazby: chybné užití vaze.
Praha , Praha
 > OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny  - interpunkce, větná stavba, výběr slov a slovních spojení

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Naučte se porozumět chování druhého účastníka obchodního kontaktu Chtěli byste dobře a kvalitně vést obchodní jednání? Díky tomuto tréninku můžete získat, případně zkvalitnit vlastnosti, které vám pomohou ve vyjednávání a vedení jednání.
Praha 1 , Praha
 > Vedení obchodního jednání - Taktiky pro uzavření výhodného businessu

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Při každodenním kontaktu s nespokojenými a nepříjemnými klienty není snadné být v klidu a nad věcí. Ale jde to.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Psychohygiena pro operátory a obchodníky - Myslete na sebe a udržujte si duševní pohodu

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Lektorka vám vysvětlí, že zdaleka ne vše, co je po právní stránce v pořádku, je v pořádku i daňově a účetně, resp. je tím nejvýhodnějším z tohoto pohledu.
Praha , Praha
 > Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Kurz Vás seznámí s aktuální situací právního řádu. Cílem kurzu je naučit účastníky porozumět povinnostem plynoucím ze závazkových vztahů, pomoci jim lépe pochopit jednotlivé části smlouvy a seznámit je s možnostmi řešení pohledávek jak z pozice dlužníka, tak věřitele.
Praha , Praha
 > Obchodní právo pro obchodníky

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Kurz Vás seznámí s aktuální situací právního řádu. Cílem kurzu je naučit účastníky porozumět povinnostem plynoucím ze závazkových vztahů, pomoci jim lépe pochopit jednotlivé části smlouvy a seznámit je s možnostmi řešení pohledávek jak z pozice dlužníka, tak věřitele.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Obchodní právo pro obchodníky

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Motto: „Svět je plný kopií, jen originály píší historii. “ Jan Mühlfeit Vytváříte prezentace a obchodní nabídky a přemýšlíte, jak se odlišit od konkurence a skutečně zaujmout své zákazníky?
Praha , Praha
 > JAK ZAUJMOUT NA PRVNÍ POHLED SVOU OBCHODNÍ NABÍDKOU - tipy marketingového odborníka, jaké vizuální principy využívat

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Cíle kurzu" Vyzkoušíte si 4 praktické simulace vyjednávání a dostanete zpětnou vazbu od předního evropského vyjednavače a od ostatních účastníků tréninku." Uvidíte 9 krátkých filmů vyjednavačů v akci a poučíte se z jejich chyb i předností." Naučíte se prakticky využívat 19 nejúčinnějších vyjednávacích technik a triků." Posílíte dovednost vyjednat v
Praha , Praha
 > Trénink vyjednávání s vyjednavačem

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
  Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro profesionály, kteří v pracovním kontextu s vyjednáváním teprve začínají, cenné ponaučení a praktické postřehy přinese i zkušeným vyjednavačům. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.
Praha , Praha
 > Trénink vyjednávání s vyjednavačem

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Cílem kurzu „Typologie zákazníka pro obchodníky“ je naučit se efektivně pracovat s daným osobnostním typem zákazníka. Využít jeho vlastní motivaci k prodeji.
Praha , Praha
 > Typologie zákazníka pro obchodníka

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2020
Seminář bude věnován (mimo jiné) i judikatuře řešící * péči řádného hospodáře * postavení a povinnosti členů statutárních orgánů * odměňování členů volených orgánů * převody a nabývání podílů * práva společníků * přezkum platnosti usnesení valné hromady * svolání a rozhodování valné hromady
Praha , Praha
 > Novinky v obchodních korporacích - analýza aktuální„korporační“ judikatury


Obchodní a vyjednávací dovednosti

Téma kurzu: Marketing, Obchodní, prodejní dovednosti (Marketing), Manažerské dovednosti (soft skills), Obchodní právo,

Určeno pro ...

Seminář je určen zejména obchodníkům.

Přednáší ...


Stanislava Vávrová
lektorka a konzultantka


Program kurzu, obsah studia ...

Obchodní a vyjednávací dovednosti

osobnost obchodníka,

strategie jednání,

příprava na jednání,

potřeby komunikačního partnera, prodej užitku,

fáze průběhu jednání,

vedení jednání v týmu,

ústupky,

ovlivňování průběhu jednání,

efektivní argumentace,

námitky a jejich překonávání,

tabu při jednání,

chyby při jednání,

vyjednávací taktiky,

nátlakové (manipulativní) taktiky a obrana proti nim,

typy manipulátorů, jak s nimi jednat,

jednání s problematickými typy lidí,

rozvoj dlouhodobých vztahů s partnery ve vyjednávání.


Další popis (úroveň, podmínky účasti, minimální znalosti) ...

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.


Obsah kurzu/školení

Obchodní a vyjednávací dovednosti

osobnost obchodníka,

strategie jednání,

příprava na jednání,

potřeby komunikačního partnera, prodej užitku,

fáze průběhu jednání,

vedení jednání v týmu,

ústupky,

ovlivňování průběhu jednání,

efektivní argumentace,

námitky a jejich překonávání,

tabu při jednání,

chyby při jednání,

vyjednávací taktiky,

nátlakové (manipulativní) taktiky a obrana proti nim,

typy manipulátorů, jak s nimi jednat,

jednání s problematickými typy lidí,

rozvoj dlouhodobých vztahů s partnery ve vyjednávání.


Cíl školení

Zdokonalíte svoji přesvědčivost v komunikaci, získáte znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné vedení jednání a vyjednávání. Zaměříte se na tzv. „vítězné vyjednávání“, budete znát a umět v praxi použít různé vyjednávací techniky, včetně obrany proti nátlakovým taktikám.


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Obchodní a vyjednávací dovednosti
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]
- 03.06.2020

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Obchodní a vyjednávací dovednosti (kurz)
2. – 3. 6. 2020; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Zdokonalíte svoji přesvědčivost v komunikaci, získáte znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné vedení jednání a vyjednávání. Zaměříte se na tzv. „vítězné vyjednávání“, budete znát a umět v praxi použít různé vyjednávací techniky, včetně obrany proti nátlakovým taktikám.
*
osobnost obchodníka,
strategie jednání,
příprava na jednání,
potřeby komunikačního partnera, prodej užitku,
fáze průběhu jednání,
vedení jednání v týmu,
ústupky,
ovlivňování průběhu jednání,
efektivní argumentace,
námitky a jejich překonávání,
tabu při jednání,
chyby při jednání,
vyjednávací taktiky,
nátlakové (manipulativní) taktiky a obrana proti nim,
typy manipulátorů, jak s nimi jednat,
jednání s problematickými typy lidí,
rozvoj dlouhodobých vztahů s partnery ve vyjednávání.

2. – 3. 6. 2020; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2020270 - 8 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 202027A - 15 561 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202027B - 22 113 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202027C - 27 846 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8.190 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 30.07.2020

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Obchodní a vyjednávací dovednosti (kurz)
29. – 30. 7. 2020; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Zdokonalíte svoji přesvědčivost v komunikaci, získáte znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné vedení jednání a vyjednávání. Zaměříte se na tzv. „vítězné vyjednávání“, budete znát a umět v praxi použít různé vyjednávací techniky, včetně obrany proti nátlakovým taktikám.
*
osobnost obchodníka,
strategie jednání,
příprava na jednání,
potřeby komunikačního partnera, prodej užitku,
fáze průběhu jednání,
vedení jednání v týmu,
ústupky,
ovlivňování průběhu jednání,
efektivní argumentace,
námitky a jejich překonávání,
tabu při jednání,
chyby při jednání,
vyjednávací taktiky,
nátlakové (manipulativní) taktiky a obrana proti nim,
typy manipulátorů, jak s nimi jednat,
jednání s problematickými typy lidí,
rozvoj dlouhodobých vztahů s partnery ve vyjednávání.

29. – 30. 7. 2020; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2020280 - 8 190 Kč + DPH Základní cena, kód: 202028A - 15 561 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202028B - 22 113 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202028C - 27 846 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8.190 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 06.11.2020

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Obchodní a vyjednávací dovednosti (kurz)
5. – 6. 11. 2020; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Zdokonalíte svoji přesvědčivost v komunikaci, získáte znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné vedení jednání a vyjednávání. Zaměříte se na tzv. „vítězné vyjednávání“, budete znát a umět v praxi použít různé vyjednávací techniky, včetně obrany proti nátlakovým taktikám.
*
osobnost obchodníka,
strategie jednání,
příprava na jednání,
potřeby komunikačního partnera, prodej užitku,
fáze průběhu jednání,
vedení jednání v týmu,
ústupky,
ovlivňování průběhu jednání,
efektivní argumentace,
námitky a jejich překonávání,
tabu při jednání,
chyby při jednání,
vyjednávací taktiky,
nátlakové (manipulativní) taktiky a obrana proti nim,
typy manipulátorů, jak s nimi jednat,
jednání s problematickými typy lidí,
rozvoj dlouhodobých vztahů s partnery ve vyjednávání.

5. – 6. 11. 2020; 9:00–16:00 - - - - - kód: 2022650 - 8 300 Kč + DPH Základní cena, kód: 202265A - 15 770 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202265B - 22 410 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 202265C - 28 220 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8.300 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Obchodní | vyjednávací | dovednosti
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-10931


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Obchodní a vyjednávací dovednosti

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Obchodní a vyjednávací dovednosti


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 


[?]

Kurzy

kurzy rekvalifikace
2020-04-30 


[?]

Kurzy - ENII-Nails

kurzy rekvalifikace
2020-04-28 


[?]

Kurzy | Matyldina stodola

kurzy rekvalifikace
2020-04-22 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2020 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info