Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # termíny kurzů: novele

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

KURZY : novele

[AND - vyhledává všechna slova]



Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis rekvalifikačních kurzů a nebo školení
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb 2019-05-28 Praha ...
Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících 2019-06-20 Praha Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty. * Správa dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících • spisová a archivní služba v ČR po novelách archivního zákona a předpisů souvisejících (přehled legislativy), • spisový řád a plán, • spisová služba – manipulace s dokumenty – příjem dokumentů, jejich označování, evidence, vyřizování, odesílání a ukládání v instituci, • spec ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
ZÁKONÍK PRÁCE a jeho projednávaná novela, související zákony 2019-09-23 Praha ...
ZÁKONÍK PRÁCE a jeho projednávaná novela, související zákony 2019-11-08 Praha ...
ZÁKONÍK PRÁCE a jeho projednávaná novela, související zákony 2020-01-16 Praha ...
ZÁKONÍK PRÁCE a jeho projednávaná novela, související zákony 2020-02-27 Praha ...
Insolvenční řízení po oddlužovací novele s účinnosti od 1.7.2019 2019-08-26 Praha Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Cílem semináře je seznámit posluchače se základy a principy českého insolvenčního práva se zvláštním přihlédnutím k posledním novelizacím insolvenčního zákona (tzv. antišikanózní novela účinná od 1. 7. 2019, jakož i tzv. oddlužovací novela). V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: * Smysl a předmět úpravy insolvenčního práva. * Úpadek dlužníka a způsoby jeho řešení (konkurs, reorganizace, ...
novelizovaný registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela 2019-10-01 Praha ...
novela zákona o obchodních korporacích 2019-11-20 Praha V legislativním procesu je novela zákona o obchodních korporacích (sněmovní tisk 207). Bude-li přijata, dočká se právo obchodních korporací s účinností od 1. 1. 2020 zásadních změn. Cílem semináře je seznámit vás s nejvýznamnějšími připravovanými změnami a jejich očekávaným dopadem na praxi. Důraz přitom bude kladen na právo kapitálových společností. * Změny v úpravě postavení členů volených orgánů: • právnická osoba jako člen voleného orgánu, • faktický (stínový) člen voleného orgán ...
Insolvenční řízení po novele zákona 2019-06-06 Ostrava Seminář je zaměřen na průběh insolvenčního řízení po novele, odpoví na otázky jak připravit klienta na oddlužení, praktické příklady a cvičení ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Aktuální otázky zákoníku práce a jeho novelizace, 2+1 zdarma! 2019-07-23 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-375 - 2017, Název akreditace: novela zákoníku práce Akreditace: MV : Cílem semináře je blíže seznámit posluchače s připravovanými či v nedávné době přijatými změnami zákoníku práce. Dále je pak upozornit na nejnovější pracovně-právní judikaturu českých soudů a další problematické aspekty zákoníku práce. Obsa ...
Aktuální otázky zákoníku práce a jeho novelizace 2019-09-17 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-375 - 2017, Název akreditace: novela zákoníku práce Akreditace: MV : Cílem semináře je blíže seznámit posluchače s připravovanými či v nedávné době přijatými změnami zákoníku práce. Dále je pak upozornit na nejnovější pracovně-právní judikaturu českých soudů a další problematické aspekty zákoníku práce. Obsa ...
Aktuální otázky zákoníku práce a jeho novelizace 2019-11-21 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-375 - 2017, Název akreditace: novela zákoníku práce Akreditace: MV : Cílem semináře je blíže seznámit posluchače s připravovanými či v nedávné době přijatými změnami zákoníku práce. Dále je pak upozornit na nejnovější pracovně-právní judikaturu českých soudů a další problematické aspekty zákoníku práce. Obsa ...
DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze třetích zemí, včetně změn v letech 2018/2019 a v souvislosti s novelou celního kodexu 2019-06-13 Praha Na workshopu si prakticky procvičíte znalosti uplatňování DPH. Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na 8 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH. Příklady budou řešeny kolektivní formou. Po základním výkladu k problematice proběhne praktické procvičení znalostí na osmi zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH a závěrečný test, který bude zpracováván kolektivním způsobem. * • dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a poříze ...
novela zákona o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury účinná od 31.8.2018 - lektor je hlavním spoluautorem novely, 2+1 zdarma! PŘESUN Z 13.6.2019!!! 2019-06-26 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem zákona č. 169/2018 Sb., kterým byl s účinností od 31.8.2018 novelizován zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury. Hlavní obsah školení bude zaměřen na problematiku povolovacích procesů dopravních liniových staveb a na problematiku postupu při jejich majetkoprávním vypořádání po přijetí novely. Cílovou skupinou semináře jsou především pracovníci investorských orga ...
PRACOVNÍ PRÁVO - podrobný výklad v příkladech, i s ohledem na projednávanou novelu zákoníku práce - 3denní 2019-08-05 Praha ...
Zákoník práce včetně novely platné k r.2019 2019-10-15 Prostějov ...
novela zákoníku práce 2020 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání 2019-10-21 Praha ...
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest 2019-11-12 Praha ...
Kybernetická bezpečnost podle novelizovaného zákona a vyhlášky 2019-06-14 Praha 2 ...
Insolvenční řízení po novele (řešení úpadku oddlužením) - aktuální výkladové problémy a judikatura 2019-06-12 Praha ...
AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE, včetně novelizace pro rok 2020 2019-10-16 Praha ...
Velká novela zákona o obchodních korporacích - dvoudenní seminář 2019-11-18 Praha ...
Velká novela zákona o obchodních korporacích - obchodní korporace obecně + společnost s ručením omezeným 2019-11-18 Praha ...
Velká novela zákona o obchodních korporacích - akciová společnost 2019-11-25 Praha ...
Písemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel po novele zákoníku práce 2019-12-16 Praha ...
AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE, včetně novelizace pro rok 2020 2020-01-29 Praha ...
ZÁKONÍK PRÁCE pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky, ev. dle novely zákoníku práce 2020-02-05 Praha ...
AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE, včetně novelizace pro rok 2020 2020-02-26 Praha ...
DPH v roce 2019 po novele 2019-06-05 Praha ...
Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku po prvních novelách 2019-10-17 Praha ...
Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví (jednotky a jejich převody, práva a povinnosti vlastníků, správa společných částí, společenství vlastníků jednotek, praktické problémy a 2019-11-05 Praha ...
Změny v právu na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel 2019-11-12 Praha ...
PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH a novela od roku 2020 2019-12-09 Praha ...
PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH a novela od roku 2020 2020-01-14 Praha ...
PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH a novela od roku 2020 2020-02-10 Praha ...
Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele 2019-05-29 Praha ...
Hlavní cíle novely zákona o pedagogických pracovnících a problematická ustanovení stávající úpravy 2019-06-05 Praha Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických pracovnících. Diskuse nad problematickými ustanoveními stávajícího zákona z hlediska praktického dopadu. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: 1) Posílení postavení (odpovědnosti) ředitele školy - uznání předpokladu odborné kvalifikace nejvýše na dobu 3 let odborníkům z praxe, pokud jejich praxe odpovídá charakteru vyučovaného předmětu). 2) ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele 2019-06-06 Praha ...
Pracovní právo v roce 2019 – refresh klíčových oblastí a informace o novele zákoníku práce 2019-06-07 Praha Cílem semináře je poskytnout základní přehled platných pravidel při zaměstnávání v roce 2019. V rámci semináře budou postupně probrány klíčové oblasti zákoníku práce. Základy právní úpravy budou doplněny praktickými poznámkami a příklady jak ze soudní praxe, tak z advokátní praxe přednášejícího. Seminář tedy bude zaměřen na základní orientaci v zákoníku práce a na možnosti, které zaměstnavatelům aktuálně nabízí. Pokud bude v době konání semináře již schválena připravovaná novela zákoníku ...
Velká novela stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - zkušenosti z aplikační praxe 2019-06-13 Praha ...
Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele 2019-09-26 Praha ...
Hlavní cíle novely zákona o pedagogických pracovnících a problematická ustanovení stávající úpravy 2019-10-01 Praha Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických pracovnících. Diskuse nad problematickými ustanoveními stávajícího zákona z hlediska praktického dopadu. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: 1) Posílení postavení (odpovědnosti) ředitele školy - uznání předpokladu odborné kvalifikace nejvýše na dobu 3 let odborníkům z praxe, pokud jejich praxe odpovídá charakteru vyučovaného předmětu). 2) ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele 2019-10-10 Praha ...
PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad, i s ohledem na projednávanou novelu zákoníku práce - 2denní 2019-10-24 Praha ...
Územní plánování - problémy současné praxe, letošní novely stavebního zákona, informace o přípravě nového stavebního zákona 2019-11-14 Praha ...
Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020 2019-11-25 Praha ...
Aktuální problémy exekučního řízení včetně informací o projednávané novele 2019-12-11 Praha ...
Občanské průkazy a cestovní doklady - zkušenosti a problémy z aplikační praxe po významné novele 2019-12-12 Praha ...
DOVOLENÁ, ev. dle novely zákoníku práce 2020-01-30 Praha ...
DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line) Květen 2019 online Neuvedeno * • Vybrané platné předpisy, účinnost českých a intrakomunitárních předpisů. • Místo plnění u služeb na nemovité věci. • Definice pojmu nemovitost. • Místo poskytnutí služby související s nemovitostí a příklady těchto služeb. • Nemovité věci a jejich dodání. • Povinnost přiznat daň u zálohy. • Opravy při neuskutečnění plnění. • Daňová povinnost a uskutečnění zdanitelného plnění. • Opravy základu daně a výše daně, zejména v případech, kdy nedojde k převedení ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Zobrazeno celkem: 51 rekvalifikačních kurzů, školení a/nebo seminářů pro: novele

   [1]    [2] Další strana >>


Hledejte po jednotlivých klíčových slovech: novele
Nenašli jste kurz? Vložte svoji poptávku kurzu/školení

 
'novele' hledat v | Celá ČR | Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královohradecký kraj | Pardubický kraj | Vysočina kraj | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj | SLOVENSKO | MIMO ČR/SK | eLearning | ČR -- místo bude upřesněno --

 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Institut pro studium literatury o. p. s.

studium rekvalifikace
2019-04-02 

Kurzy | EduSpa College

kurzy rekvalifikace
2019-05-16 

Kurzy | Anpro

kurzy rekvalifikace
2019-05-10 

Online kurzy - Love of Raw

kurzy rekvalifikace
2019-04-21 


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info